Lastik Etiketleri

Lastik Etiketleri

 %30’la yetinmeyin!

Lastik etiketleri, dengeli bir performans için gerekli olan bilgilerin sadece %30’unu göstermektedir. 

Kasım 2012 itibarı ile Avrupa Birliği ile birlikte Türkiye’de de araç lastikleri için standartlaştırılmış lastik etiketi uygulamasına geçilecek ve dünya lastik endüstrisi için yeni bir dönem başlıyor olacak. Zira bu uygulamanın ülkemizde olduğu gibi zamanla Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sınırları dışına taşarak yaygınlaşması beklenmekte. Bu yeni uygulamadaki ana amacın karbon salınımı ve sera (gazı) etkisinin azaltılması, yol güvenliğinin arttırılması ve yol trafik sesinin azaltılması olduğunu söyleyebiliriz.

Bu lastik parametreleri bize her şeyi anlatacak mı?

Yeni uygulama ile birlikte hayatımıza girecek olan bu üç kriteri daha iyi anladıktan sonra yukarıdaki sorunun cevabı da büyük önem kazanmaktadır.

Rahatlıkla ifade edilebilir ki, bu üç kriter haricinde genel lastik performansını belirleyen başka birçok parametre bulunmaktadır. Kuru zeminde fren mesafesi, dayanıklılık ve uzun ömür bunlardan birkaçına örnek olarak gösterilebilir. Bunlarla birlikte kış lastiklerinin karlı / buzlu zemin performansı da genel lastik performansı açısından son derece önemlidir.

Ayrıca yakıt verimliliği ve güvenlik unsurlarının lastik özelliklerinden önce sürücünün davranışlarına bağlı olduğu da bilinen bir gerçek. Örnek vermek gerekir ise, lastik basınçlarının sık sık kontrol edilip optimum seviyeye getirilmesi gerek yakıt tüketimi, gerekse fren mesafesi açısından büyük önem arzetmektedir.

Daha fazla sorgulayın!

Yeni Lastik Etiket Uygulaması çevre bilincini artırmayı hedeflemektedir. Ancak lastikleri değiştirilirken marka, model ve tercihler önem kazanır. Etiketlerde yer alan üç kriter lastik performansını belirleyen faktörlerin yalnızca belirli bir kısmını ifade eder.

Emniyet

Emniyet
 1. Islak zemin fren mesafesi
 2. Kuru zemin yol tutuş
 3. Kuru zemin fren mesafesi
 4. Kuru zemin viraj alma
 5. Islak zemin yol tutuş
 6. Islak zemin viraj alma
 7. Suda kızaklama
 8. Yüksek hızda kararlılık 
 9. Ani manevra kabiliyeti
 10. Direksiyona anında tepki

Ekonomi / Çevre

Ekonomi / Çevre
 1. Dış ses
 2. Yuvarlanma direnci
 3. Ömür
 4. Sağlamlık
 5. Isı dayanımı

Konfor

Ekonomi / Çevre
 1. İç ses
 2. Yanak yumuşaklığı
 3. Konfor

Kış

Kış
 1. Karlı ve buzlu zemin fren mesafesi
 2. Karlı ve buzlu zemin yol tutuş
 3. Karlı ve buzlu zemin çekiş gücü
 4. Karlı ve buzlu zemin yanal tutunma

Lastik Etiketi Kriterleri

Lastik Etiketi Kriterleri
 1. Yakıt verimliliği
 2. Güvenlik (Islak zeminde yol tutuş)
 3. Ses (Dış gürültü)

AB bu yeni uygulama ile ayrıca lastik seçimine yardımcı olmayı ve tüketiciyi bilgilendirmeyi de amaçlamaktadır.

Etiket uygulaması yukarıdaki gibi olacak. Peki ama nasıl okunacak? Aşağıda bunu açıklamaya çalışacağız.

Yakıt Tasarrufu

Yakıt Verimliliği: Lastik üzerinde yer alan benzin pompası sembolünden de anlayabileceğimiz üzere bu sınıflandırma yakıt verimliliği esasına göre oluşturulmaktadır.

Bilindiği üzere doğal kaynaklar hızla azalmakta, bununla birlikte artan karbon salınımı sebebi ile küresel ısınma giderek artmaktadır. Maalesef bunlar insanoğlunu yakın gelecekte tehdit eden ciddi problemler listesinde en başlarda yeralıyor.

Bu problemlerin çözümü adına birçok uluslararası kuruluş çeşitli önlemler almaya çalışmakta. Avrupa Birliği’nin getirmiş olduğu lastik etiketi uygulamasındaki “Yakıt Verimliliği” bölümünün de özetle bu amaca hizmet ettiğini söyleyebiliriz.

Lastik yuvarlanma direnci referans alınarak gerçekleştirilen bu değerlendirmede G’den (en az verimli) A’ya (en çok verimli) olacak şekilde 7 ayrı derecelendirme yapılmaktadır. Bu derecelendirmede iyi not alan lastikleri çevreci lastikler olarak da adlandırabiliriz, zira bu lastikler yakıt verimliliğine katkılarından dolayı karbon emisyonunda da azalmaya ciddi manada katkı sağlamaktadırlar.

Kullanılan araç, hava, yol ve sürücü gibi birçok koşula göre yakıt tüketimi değişiklik gösterebilmektedir. Ama tüm bunların eşit sayıldığı bir ortamda yandaki gibi Yakıt Verimliliği’nden A notu alan bir lastik ile G notu alan bir başka lastik arasında yakıt tasarrufu açısından %7,5’lik bir fark söz konusu olabilmektedir.

Fren Mesafesi

Islak Zeminde Yol Tutuş:Lastik üzerinde yeralan yağmur damlaları sembolünden de anlayabileceğimiz üzere bu sınıflandırma lastiğin ıslak zemindeki yol tutuş performansı esasına göre oluşturulmuştur.

İstatiksel olarak yağışlı havaların kaza yapma oranını arttırdığı bilinmekte. Bu sebeple trafik güvenliği konusu lastik etiketine taşınırken özellikle “Islak Zeminde Fren Mesafesi” notlandırmaktadır.

Lastiğin ıslak zemin fren mesafesi referans alınarak gerçekleştirilen bu değerlendirmede G’den (en uzun fren mesafesi) A’ya (en kısa fren mesafesi) olacak şekilde 7 ayrı derecelendirme yapılmaktadır.

Kullanılan araç, hava veya yol gibi birçok koşula göre fren mesafesi değişiklik gösterebilmektedir. Ama tüm bunların eşit sayıldığı bir ortamda yandaki gibi Islak Zemin Performası’ndan A alan bir lastik ile G puan alan bir başka lastik arasında fren mesafesi açısından %30’luk bir avantaj söz konusu olabilmektedir.

Ses Seviyesi
Gürültü kademesi

Dış Gürültü: Lastik üzerinde yeralan hoparlör sembolünden de anlayabileceğimiz üzere bu sınıflandırma lastiğin hareket halinde iken yol ile teması sonucu çıkardığı sesin (gürültünün) şiddetine göre oluşturulmuştur.

Trafik gürültüsünün hem sürücü ve yayaların sağlığına hem de çevreye zararlı olduğu artık herkes tarafından bilinmekte. Trafikten kaynaklı bu ses problemini azaltabilmek amacıyla lastik etiketinde lastiklerin “Dış Gürültü” seviyelerine de yer verilmekte.

Hoparlör sembolünün yanında görülebileceği üzere sesin şiddetini sembolize eden ses dalgası işaretleri yer alır.

Buna göre;

1 Siyah Dalga: Yasal sınırın 3 dB (desibel) altında.
2 Siyah Dalga: Yasal sınırı ile 3 dB altı arasında.
3 Siyah Dalga: Yasal sınırın üstünde.